اعضای هیات علمی گروه مدیریت

Responsive Image
محمد رضا آراستی
دانشیار

دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه کرونوبل فرانسه (۱۹۹۹)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه کرونوبل فرانسه (۱۹۹۴)

کارشناسی ارشد مهندس صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۹۳)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۹۸۹)

برنامه‌ریزی استراتژیک

مدیریت استراتژیک تکنولوژی

مدیریت نوآوری

طراحی محصول جدید

Responsive Image
شیرین اصلانی
استادیار

دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۳)

مدیریت درآمد و قیمت گذاری پویا

مدیریت عملیات

مدلسازی ریاضی

تحقیقات بازاریابی

Responsive Image
محسن بهرام گیری
استادیار

دکترای علوم ریاضیات کاربردی از دانشگاه MIT امریکا (۱۳۸۶)

کارشناسی علوم ریاضیات، دانشگاه صنعتی شر یف (۲۰۰۰)

مدیریت سرمایه‌گذاری

مدیریت مالی شرکت‌های نوپا

مدیریت مالی

Responsive Image
میثاق تصوری
استادیار

دکتری Business Administration از University of Manchester، انگلستان (۲۰۱۱)

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف، ایران (۱۳۸۳)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، ایران (۱۳۸۱)

 طبقه چهارم، اتاق ۴۱۳

۱۶۱ (داخلی)

mtasavori[at]sharif.edu

کسب و کار بین الملل
کارآفرینی
استراتژی
تحلیل داده
Responsive Image
ایمان حاجی زاده
استادیار
دکترای مدیریت از دانشگاه تورنتو (۱۳۸۹)
Alternative investment (Private Equity, Venture Capital, Project Finance)
Financial Derivatives
Real Options
Responsive Image
آرش خلیلی نصر
استادیار

دکتری مهندسی صنایع (گرایش مدیریت استراتژیک) از دانشگاه تربیت مدرس،ایران (۱۳۹۱)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(گرایش بازاریابی) از دانشگاه تربیت مدرس،ایران (۱۳۸۷)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت،ایران (۱۳۸۵)

مدیریت استراتژیک

پیاده سازی استراتژی

کسب و کار بین الملل

استراتژی شرکت های هلدینگ

روش تحقیق

مسئولیت اجتماعی

Responsive Image
مهران سپهری
دانشیار

دکترای مهندسی صنایع از استنفورد (۱۹۸۱)

کارشناسی ارشد تحقیق عملیات از MIT آمریکا (۱۹۸۷)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۷۷)

مدیریت پروژه

مدیریت و استراتژی عملیات

برنامه‌ریزی استراتژیک و مهندسی مجدد

Responsive Image
ابراهیم سوزنچی کاشانی
استادیار

دکترای سیاستگذاری علم، تکنولوژی و نوآوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، مرکز تحقیقات سیاستگذاری علم، تکنولوژی و نوآوری، دانشگاه ساسکس انگلستان، ۱۳۹۰

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۴

کارشناسی مهندسی الکترونیک، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۱

فلسفه و مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت علم و تکنولوژی و نوآوری

جایگاه نظام توسعه تکنولوژی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

Responsive Image
مهدی شیخ زاده
استادیار

دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه مینسوتا آمریکا (۱۹۹۷)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه مینسوتا آمریکا (۱۹۹۴)

کارشناسی مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۹۰)

مدیریت‌زنجیره‌تامین

طراحی‌سیستم‌های‌برنامه‌ریزی

مدیریت‌کانال‌های‌بازاریابی

مدیریت‌عملیات

مدیریت‌قیمت‌گذاری

Responsive Image
مسعود طالبیان
استادیار

دکترا: مهندسی مالی و تحقیق در عملیات از دانشگاه کلمبیا (نیویورک)، سال ۱۳۸۹

کارشناسی ارشد MBA: دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۳

کارشناسی: دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۰

نظریه بازی در مدیریت

مدیریت درآمد و قیمت‌گذاری

برنامه ریزی استراتژیک

Responsive Image
سید بابک علوی
دانشیار

دکترای علوم تربیتی گرایش اثر بخشی کار تیمی، از دانشگاه نیوسات ولز استرالیا

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه تهران (۱۳۷۸)

کارشناسی مهندسی برق/ قدرت از دانشگاه صنعتی شریف

رهبری توزیع شده و پیروی فعال

رهبری تحول

رهبری کارتیمی

مدیریت عملکرد کارکنان و مربی‌گری

Responsive Image
محمد تقی عیسائی
دانشیار

دکترای کامپیوتر از دانشگاه UMIST انگلستان (۲۰۰۰)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحلیل سیستمها) از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۹۱)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۸۹)

تحلیل مدیریت دانش

روشهای تصمیم‌گیری مدیران

تجارت الکترونیکی

سیستمهای هوشمند

مدیریت حمل و نقل و ترافیک

Responsive Image

 

علیرضا فیض بخش بازرگانی

استادیار

کترای مدیریت سیستم های تولید از دانشگاه Electro_communications ژاپن (۱۹۹۹)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه Electro_communications  ژاپن (۱۹۹۶)

کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک ) از دانشگاه صنعتی شریف

کارآفرینی

سازمان‌های نوآور (کارآفرینی سازمانی)

سازماندهی و تحول سازمانی

رهبری و رفتار سازمانی

هوش مصنوعی

Responsive Image
علی کرمانشاه
استادیار (بازنشسته)

دکترای استراتژی سیستمهای اطلاعاتی از دانشگاه UMIST انگلستان (۱۹۹۷)

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی از دانشگاه UMIST انگلستان (۱۹۹۴)

کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی آنالیز سیستمهای کامپیوتری

مدیریت استراتژیک

استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

Responsive Image
ناصر کرمی
استادیار

دکتری مهندسی صنایع و مدیریت از دانشگاه توکیو ژاپن (۱۳۸۷)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۸۰)

کارشناسی مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۷۲)

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

تجارت الکترونیک

بازاریابی

مدیریت ارتباط با مشتری و مدل‌های کسب و کار

مدیریت دانش

Responsive Image
مهدی کیامهر
استادیار

دکتری مدیریت نوآوری از CENTRIM، انگلستان (۲۰۱۱)

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف، ایران (۱۳۸۳)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، ایران (۱۳۸۱)

 طبقه سوم، اتاق ۳۰۲

 ۶۶۱۶۵۸۸۷

 kiamehr [at] sharif.edu

Catch-up

مدیریت نوآوری

مدیریت توسعه محصول

عرضه (Launch) محصولات جدید

Responsive Image
عبدالحمید مدرس
دانشیار

دکترای مهندسی و مدیریت از دانشگاه صنعتی توکیو ژاپن (۱۹۹۷)

کارشناسی ارشد مهندسی سیستمها از دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۹۸۹)

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۹۸۶)

مدیریت مالی

مدیریت توسعه و نوآوری کسب و کار

Responsive Image
علینقی مشایخی
استاد (بازنشسته)

دکترای مدیریت از دانشگاه MIT آمریکا (۱۹۷۸)

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۷۰)

دینامیک سیستم

یادگیری سازمانی

برنامه‌ریزی استراتژیک

سمینار مدیریت استراتژیک

سیستم‌های کنترل مدیریت

نقد و بررسی نظریه‌های سازمان در مدیریت

Responsive Image
سید ایمان میرعمادی
استادیار
پسا دکترا: دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۷)
دانشکده مدیریت تکنولوژی و اقتصاد، دانشگاه چالمرز سوئد (۲۰۱۶)
دکترا: سیستم های انرژی (موضوع: سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری)، دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۶)
همپایی فناورانه
سیستم های نوآوری
مدیریت تکنولوژی و نوآوری
سیاستگذاری علم و فناوری
Responsive Image
منوچهر نجمی
دانشیار

دکترای مهندسی صنایع (گرایش مدیریت کیفیت) از دانشگاه لیورپول انگلستان (۱۹۹۸)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس (۱۹۹۲)

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۸۹)

مدیریت فرآیندهای سازمان

مدیریت عملکرد‌ و تعالی سازمانی

مدیریت کیفیت

مدیریت بازاریابی